Skočio sa Starog mosta u Mostaru s kamerom na glavi!

0
66

Snimak za pamćenje – Skok sa Starog mosta u Mostaru s kamerom na glavi.