Skočio sa Starog mosta u Mostaru s kamerom na glavi!

0
69

Snimak za pamćenje – Skok sa Starog mosta u Mostaru s kamerom na glavi.